Saturday, September 17, 2022

СИЛНА

Покрај снегот што паѓаше

ти реши да ти биде лето

па лесно облечена

поттрчнуваше по патеката

со насмевка

кон замисленото сонце.

Покрај ветрови виулици

ти одлучи да ти биде мирно

не ја местеше

разбушавената коса

занемарувајќи ги

облаците прашина.

Покрај грмотевици дождови

ти се осмели да чекориш

по ливада боса

со жезло в раце

неуморна од животот.   

 

No comments:

Post a Comment