Friday, January 11, 2019

Останувам

Темнината ќилим ткае
еднобоен, волнен
го простира по друмот прашлив
знае каде ќе поминам.

Вкусот на водата и правта горчи
чекори тешки претешки
од сон будат титани
глас носат окаринин.

Мир, мирно спиј
сонот те води
до вечноста и понатака
со ќилимот те покривам.

No comments:

Post a Comment