Wednesday, July 25, 2018

Очајно

Нема кој да ги собере
трошките од масата
Нема кој да ги измие
коските од крвта
со вода
добро триј ги
со вода
Направи споменик
нареди ги како што е волјата Негова
Земјата мириса убаво
понекогаш
вкусот и е различен
секогаш
болката е возвишена
тогаш
трагично е колку ти треба
топлината од свеќите врз телото
Плачат од погледот на твоето страдање
солзите се преценети
Предизвикуваш бол
како жиг вжарен
врз нежната кожа
бол
болка ти треба.

Tuesday, July 24, 2018

Награда - освоено II место на Меѓународен поетски фестивал ,,Литературни искри,, Гостивар 2018
Award - 2nd place at the International Poetry Festival "Literaturni iskri", Gostivar 2018

Апетит

Другар ми вели дека
поезијата е работа на вкус
Затоа мојата најнова песна
ја напишав на лист
па полека го искинав
парчињата в уста ги ставав
да го осетам вкусот
но ништо
џвакав и чекав
голтав и ништо
Попусто било се
не осетив никаков вкус
Само песната ја снема
стиховите не ги помнам.
А добра песна беше.