Tuesday, July 24, 2018

Апетит

Другар ми вели дека
поезијата е работа на вкус
Затоа мојата најнова песна
ја напишав на лист
па полека го искинав
парчињата в уста ги ставав
да го осетам вкусот
но ништо
џвакав и чекав
голтав и ништо
Попусто било се
не осетив никаков вкус
Само песната ја снема
стиховите не ги помнам.
А добра песна беше.

No comments:

Post a Comment