Saturday, December 29, 2018

Бројаници

Точно го знам бројот
на капките дожд кои паѓаа
врз полето со жито.
Бројам и знам колку
класје ќе ожнеат
жедните жетварки.
Знам дека бројот
на пченичните зрна
секогаш е непарен.
Бројот на ѕвездите
во ноќта ведра
го запишувам
врз парчето хартија
на кое веќе ги избројав
буквите и запишав
помалку се, знам.
Бројам, редам
запишувам
запишувам, бројам
бројам
птици по полето
на дрвото, птици.
Бројам гласови
зборови.
Запишувам, крај нема.
Ги бројам
алтаните за надница
душите изморени,
телата изобличени.
Бројам часови
до утрото следно.
Тагата и среќата
не се бројат, знам.

No comments:

Post a Comment