Saturday, September 29, 2018

Бабушка

Правев слики од твоите раскажувања
за животот тежок, но лесен истовремено
вплетканиот лилјак во долгата коса
пожолтена од к`ната египетска.
Врамени ги редев во замокот
изложбата ја посетувам повремено.
Сините очи, добрината
се мојот благослов
всадената љубов кон цветовите
навиката да им зборувам
додека ги полевам.
Дождовница се лее низ мислите
квечерината носи мир, спокој
кралската златна лулка се ниша
во ритам на француска шансона.
Ти сега си цвет, миризлив, црвен
шепотам на ѕвездите да те поздравам.

No comments:

Post a Comment