Tuesday, October 16, 2018

Штити ме

Полноќниот дожд
добро ме прочита
додека седев на темната полјана.
Војниците сами го избираат
војсководецот
помеѓу двете битки
во тој дождлив ден.
Тешко е да се мисли
со душа празна
и очи омраза полни.
После дожд секогаш доаѓа
светол ден и сино небо.

No comments:

Post a Comment