Friday, October 19, 2018

Сила на љубовта

Неизреченото
погледот го кажува
направеното
душата ја растажува.
Сакам со мисли
сакам со допири
сакам сакам
да, сакам.
Силата на бурата
природата ја сака
жештината на лавата
планината ја сака.
Секогаш секаде
секој сака.
Вљубеност
на прво вдишување.

No comments:

Post a Comment