Tuesday, October 23, 2018

Далеку

Животот почнува со заминување
заминува сончев зрак
капки се тркалаат по лист
чиниш бисери млечни
заминуваат в неповрат.

Заминува возот
носејќи души напатени
што не знаат дека
каде и да одат
нивното време
одамна е заминато.

Замини и запомни
збор од арост
огниште и вода
истурена за добар пат
поглед од чардакот
солза скриена што боли.

No comments:

Post a Comment