Tuesday, October 16, 2018

Гномон

Време е
да ја осетиш благоста
на морската вода
богатството на залакот
натопен во младо вино.
Секогаш е време
за вдишување
издишување
вдишување
мирен лет
во правец на ветрот.
Времето протекува
охрабрува
сталожува.
Бескрајот е поблиску
крајот е само почеток
временската зона
тотално безначајна.

No comments:

Post a Comment