Saturday, October 20, 2018

Песната е да ти каже

Црвенило и тежина на грбот
од вреќа полна букви.
Ја истурам вреќата
на листови хартија
големи снежно бели
и почнаа песните да се раѓаат
мали големи долги
стихови се редат.
Буквите го знаат
местото во зборот
се редат зборови
мали големи нови.
Појди во шумата блиска
да слушнеш од стихови ехо
со очи затворени
да осетиш блаженство
од следното откровение.

No comments:

Post a Comment