Monday, October 22, 2018

Патување

Ме одведе во земја непозната
времето пред мене минува
години, векови, моќ, убавина
камен штом допрам
кажува нешто, не разбирам
знам за луѓе и богови
со почит се поклонувам.
Голем оган вечно гори
осветлува наоколу
многу тајни што кријат
тие споменици вечни.

No comments:

Post a Comment