Sunday, October 21, 2018

Врисок на споменот

Со пиштол на слепоочница
ме принудуваш да пишувам стихови
да воспевам храброст
челичен дух твој
пепел се стори.
Ножот во чизмата боде
чувствуваш топла крв
продолжувам стихови да редам
за животот твој голем
пепел се стори.
Гледам уплашено дете
се крие под насилниот лик
срце полно со страв
сомнеж
кротко чедо на мајка
пепел се стори.

No comments:

Post a Comment