Sunday, October 21, 2018

Ново

Милиони светилки, многу светилки
во различни бои, многу светилки
бескрајот го осветлуваат, многу светилки
трепкаат, ми зборат, не ги слушам.

Свето место со многу светилки.
Светлина прегрната.

No comments:

Post a Comment