Sunday, March 10, 2019

Кога ќе ме нема

Немо ќе гледаш
во сликата моја
ќе ме бараш во далечина
нема да сум таму.
Пепелта моја расфрлена
со песок измешана.
Бран ќе избрише
стапалки спомени сеќавања
слика во мислите
збор непрозборен
мисла преполовена.
Дојди на плажата
на средба со душата моја
радост на изгрејсонцето
тивкото ветре во квечерина.
Слушни
ќе минат години векови
исто па исто ќе е
секогаш
засекогаш.

No comments:

Post a Comment