Sunday, March 10, 2019

Те гледам

Те знам од некаде
од бесцелните прошетки
покрај реката
те познавам од секаде
се појавуваш како холограм
светлиш волшебно.
Низ разговор откривам
многу слични сме
те мислам каде одиш
замислено
со очилата в рака.
Патот пуст како душата
празен недоодлив
сигурен сум дека
сме биле заедно
до крајот на брегот
гледајќи во морската шир
Да, тоа сум јас!
Се трошам
како да сум од сол морска.
Ранлив
ни за себе.
Плачлив, лут
но искрен.

No comments:

Post a Comment