Sunday, January 26, 2020

Непостоење 1


Белите линии убаво прилегаат на новиот асфалт
Птиците во кафезот се тажни
а децата што ги гледаат се весели.
Каков парадокс, какво недоразбирање
а можеше да биде подруго.

No comments:

Post a Comment