Sunday, January 26, 2020

Наврзалка


Секој ја носи приказната своја
на грб и згрбавено оди
се крева да се исправи
но тешка е
да не остане.
Мојата приказна тешка не е
ја носам во малиот џеб
од кошулата нова.
Ете толкава е
празна проста пелин горка
ама моја.
Се раскажува 
три дена и ноќи
вечерва ќе ја пишувам
на месечевата светлина.

No comments:

Post a Comment