Sunday, January 26, 2020

Непостоење 2


Земјениот пат што води до селото
често е раскопан од поројни дождови.
Крвта пролеана за слобода
измешана е со камењата.
Мирисот на босилек
секогаш те навраќа на лединката.

No comments:

Post a Comment