Sunday, June 10, 2018

Бол

Песните мои за пеење не се
туку за полугласно читање
со вино натопени
понекоја солза
премолчена исповед
за песната да добие душа
да се раскажува за неа.
Огнометот најавува восхит
шарена воздишка
немо стои пред мене
без да ме допре
ја чувствува болката
од секој, за секој.
Солзите се зборови
недоречени
недопечени
како колачите од љубовта моја.

No comments:

Post a Comment