Friday, October 11, 2019

Тешко


Новиот ранец нема да знае
Колку тежина ќе носи
Каде ќе биде
Колку пат ќе мине
Каде ќе виси.
Душата моја нема да знае
Дека од тешко потешко има
Каде ќе биде
Каде ќе виси
Ќути, арно е.
Мојот копнеж нема да знае
Дека не ме мисли
Јас заслепено сакам
Каде ќе бидам
Каде ќе висам.
Само надежта знае
Молчи, не кажува
Колку ранци
Полни копнежи
Тежат на душата
Каде ќе бидат
Каде ќе висат.

No comments:

Post a Comment