Friday, October 11, 2019

Бесмртност


Сила доаѓа
Се поткренуваш
Животот е бесценет
Тоа го знаеш сигурно.
Духовите во црвено
Се твојата свита
Чекориш сигурно брзо
Застануваш сила поземаш
Јакнеш спремен за ударот следен
Во белината на муграта
Се губиш засекогаш.
Темнината извира од тебе.

No comments:

Post a Comment