Friday, October 11, 2019

Поглед


Во очите твои
Цар сум крал
Во очите
Со очите гледај
Види ме
Јас сум пустиникот
Што го прими во домот
Гледај види
Со очите
Во очите
Тага црнила
Поглед недоглед
Со очите погледни ме.

No comments:

Post a Comment