Thursday, February 8, 2018

Знам

Знам дека знаеш
Знам дека знаат оти премногу знам
И поради тоа сомнителен сум
Ризичен фактор кој изненадува.
Знаат дека знам
Се, ама баш се
За  животот, радоста
Водата и вечниот мраз
Цутот на јапонските цреши
Знам дека знам
Но уште учам.
Мисли .

No comments:

Post a Comment