Thursday, February 8, 2018

МУГРА

Муграта брза, ита
како да знае,
не можат без неа.

Отмена, главна е
во виорот од чувства.
Сакана е,
да е така подолго.

Мугра, а се чуди,
како сите да ги гали.
Бела и ладна,
но моментот со неа
цел живот го паметам.

No comments:

Post a Comment