Thursday, February 8, 2018

ЛИЦА

Насмеани лица насекаде
исчекуваат.
Сите заедно сме,
но секој со мислите свои,
обвиени со чаура,
недопирливи во душите.

Имам желба, надеж, копнеам
за убавите нешта на земниот свет.
Ех, да имам моќ, да можам
да ги направам возможни сите
желби, надежи, копнежи реални
насмеани лица би имало насекаде.
Но, тоа е уште една желба
што тлее на моето насмеано лице.

No comments:

Post a Comment