Thursday, February 8, 2018

Те видов,
крадеше.
Погледот ми го зграпчи,
знаејќи дека нема да кажам.

Сум чувал тајни
поголеми од галаксии
и исто како нив
нема да бидеш откриена,
засекогаш непозната.

Неважно,
трепнуваш и гледаш низ прозорец
бараш излез од мигот,
чекаме звук кој ќе ослободи
души што треперат.

Патот помеѓу нас
светлини голем.
Заборавено е се.

No comments:

Post a Comment