Thursday, February 8, 2018

МОЈА

Погледни кон небото
невреме иде токму навреме,
мирно се чувствуваш
пронајди зборови и кажи им
што сакаат да слушнат.

Не можеш без мене
знам
затоа сум покрај тебе
гледај.

Да бидеме.
Засекогаш ние.

No comments:

Post a Comment