Thursday, February 8, 2018

ТАЈНИ

Тајната е во водата езерска
во бранови што брег мијам,
тајната е во Месечината
само таа знае колку те љубам.

Тајната е во дрвјата
во планините, небеската шир
тајната е во Сонцето,
само тоа сјае за нас.

Тајната е во нас
љубев и ме љубеше знам,
го чувствувам тоа насекаде
тоа е уште една тајна за нас.

No comments:

Post a Comment