Thursday, February 8, 2018

Едно

Ако ја напишам
дали ќе ја прочиташ
и ако ја прочиташ
дали ќе ја разбереш
дека сакам, фалиш, молчам
треперам, игнорирам, живеам
з`ш за тоа треба срце меко
душа чиста да имаш
солзите сами да дојдат
трепет во мислите
да се вртиш наоколу
барајќи момент
мислиш некој те гледа
и пишува за тебе
но дали, дали
ќе прочиташ и разбереш
дали погледот твој ќе каже
твоја сум, земи ме
чувство на спокој
во прегратки твои
дали?!

No comments:

Post a Comment