Thursday, February 8, 2018

НЕОДЛУЧЕН

Доволно е веќе
не, не ме гледај,
не ми зборувај.
Секогаш наоѓам начин
да се чувствувам мизерно
и не ми треба некој
да пати за мене, со мене.

Знам дека ќе ме разбереш
и оди што подалеку,
ме заморуваш
силата ми ја земаш.

Сфаќам дека мојата мизерија си ти,
врати ми се,
се навикнав да си тука,
зависен од тебе.
Молчам, молам, сакам.

No comments:

Post a Comment