Thursday, February 8, 2018

ТРАГА

Те молам немој
немој да ме претвориш
во некој што не сум.
Сакам да личам на мене
да бидам цел живот јас
да ме доживуваш каков што сум.

Тоа е во мене
и те молам не менувај ме
остави ме каков што ме родиле.

Оди и барај некој друг
што ќе биде каков ти што сакаш
мене остави ме,
те молам, не менувај ме
има некој што ќе ме сака.

No comments:

Post a Comment