Thursday, February 8, 2018

СЛОТ

Играв со среќата,
губев
и повторно повлекував
чекав,
како да не постојам
само тоа да е важно.
Тргнав и повторно
трчајќи повлеков.
И ништо.
Зарем се понадевав
глуп, глуп
само си велев.
Глуп,
во животот така бива.
Капките дожд ме одминуваат.

No comments:

Post a Comment