Thursday, February 8, 2018

Тогаш

Кога се ќе стивне
тогаш е маката
те мислам
ме мислиш
тогаш кога се ќе стивне
сам сум.
Голтни ја гордоста
како она вино од  Порто
слатко е како тебе
ми велеше.
Кога се ќе стивне
јави се, дојди
да бидеш јас
да сфатиш колку е потребно
да имаш некого
кого го сакам, посакувам
само тогаш
кога се ќе стивне.

No comments:

Post a Comment