Thursday, February 8, 2018

ТИЕ

Пишува водата по каменот
редови кои ќе ги прочита
некој, некаде, на глас.

Забележува Сонцето
колку да се знае
тука е, засекогаш.

А ветерот
ех, тој има работа
мести, преместува
како сака да е.

Гледам и се восхитувам,
вреди за нив да се живее.

No comments:

Post a Comment