Thursday, February 8, 2018

ПРОДАДЕНА

Таа не сакала да се случи така
но ете ја,
ја купуваат кој ќе стигне,
и не, не се преценува,
знае дека ќе има злато за неа.

Ја почитувам
зошто искрена е,
луѓето ја научиле така.

Ја воздигнувам,
зошто знае кога треба да сопре,
сама научила како.

Ја премолчувам
зошто е една од нас,
јас ја доживувам таква.

No comments:

Post a Comment