Thursday, February 8, 2018

Свет крај

Ех, што не се случи
некои го посакуваа,
но, барем пола да беше,
па да видевме,
ако беше среќа наша,
што треба да се чува и пази.

Па да трагавме по душа сродна
треба повторно да се живее,
да бидеме првите по долго време.

Сигурно лесно ќе е
нов свет да се создаде,
зошто знаеме многу нешта.

No comments:

Post a Comment