Thursday, February 8, 2018

ПОТСЕТУВАЊЕ

Ти не ме сакаш.
Не како љубов,
туку како другар, пријател
брат
не платонски,
туку онака,
како дел од тебе.
Не ме сакаш.
Чувствувам, знам, се гледа
тоа тлее со години
го чувствувам, знам,
но зошто не кажуваш
така полесно ќе е
за мене
за тебе, не знам.
Не лажи ме. 

No comments:

Post a Comment