Thursday, February 8, 2018

ВРЕДНОСТИ

Остави
нека ги убие гордоста,
суетата да ги сотре,
себичноста да ги растргне.

Потоа
стреси ги,
воздух да голтаат.
Оживеј ги.

Па кажи им
да разберат,
дека љубовта е таа
што треба да не води
по патот на надежта.

Секогаш да разбереме
што кажува погледот,
гестот,
да разбереме
зошто сме тука
сите на овој свет.

No comments:

Post a Comment